شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

ژانویه 24

جاظرفی رومیزی دوطبقه سه کاره

جاظرفی رومیزی دوطبقه سه کاره(استنلس استیل و آبکاری کروم)

ارتفاع 34
طول 48
عرض 28

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته