آویز جا قاشقی دوقلو استنلس استیل

665,000تومان

قطر ارتفاع
11 33
12 33

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

استیل

فهرست