آویز جا ادویه دوطبقه راش

435,000تومان

طول عرض ارتفاع
40 14.5 30

توضیحات

این محصول شامل جاادویه دو طبقه است . برای میله و بست جداگانه سفارش داده شود.

فهرست