آویز جا قاشقی دوقلو استنلس استیل

510,000تومان

قطر ارتفاع
11 33
12 33

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

استیل

فهرست