سبد سیب زمینی و پیازدو طبقه شاسی دار

1,647,000تومان1,769,000تومان

ارتفاع 39 39 39 39
یونیت 35 40 45 50
عمق 50 50 50 50

توضیحات تکمیلی

تعداد یونیت

30, 35, 40, 45, 50

فهرست