آبچکان آویز

آبچکان یک وسیله ضروری در آشپزخانه است .در صورتیکه نتوان آبچکان کابینتی نصب کرد. و فضای آشپزخانه کم باشد می توان از آبچکان آویز استفاده کرد. این آبچک ،در فضای بین کابینت و سینک قرار می گیرد. درکنار آن جا اسکاچی -جا لیوانی-جا قاشقی هم نصب کرد که نظم خوب و زیبایی به آشپزخانه میدهد.آبچکان آویز در دو نوع استیل و آبکاری تولید شده و همچنین در دو مدل یک طبقه و دوطبقه میباشد.آبچکان آویز استیل دارای گارانتی مادام العمر و آبچکان آویز آبکاری گارانتی دو ساله است.

ویژگی های آبچکان آویز 

  • فضای مناسب
  • دارای سینی استیل
  • در دو نوع استیل و  آبکاری تولید شده.
  • دارای جابشقابی جدا شونده

کسانی که به دنبال فضای بیشتر در آشپزخانه می‌باشند و می‌خواهند محیط آشپزخانه خود را نیز زیباتر کنند.این مدل از آبچکان انتخاب مناسبی است.

فهرست