سبدها

سبدها برای راحتی و قابلیت دسترسی به فضای داخل کابینت و سینک استفاده می شوند. اگر فضای کافی برای جا ظرفی رومیزی نباشد می توان از سبد داخل سینک استفاده کرد حتی می توان با وجود آبچکان در کنار ظرفشویی از سبد سینک ظرفشویی استیل استفاده کرد و از سبدهای داخل کابینت برای دسترسی راحت و نظم دهی  فضای آشپزخانه با توجه به سبد ریلی کابینت که بسیار عالی و شکیل هستنداستفاده کاربردی کرد. همچنین از سبد ریلی داخل کمد لباس برای نظم دادن و بهینه سازی فضا می توان بکار گرفته شود. هنگام  خرید سبد سینک به جنس این سبدها استیل و آبکاری است توجه نمایید که قیمت سبد ریلی کابینتی  با توجه به جنس کالا متفاوت است که دارای گارانتی مادام العمر برای سبد استیل و سبد آبکاری دارای گارانتی دو ساله می باشد.

فهرست